Menu Zavřeno

Provoz kliniky

Motto: „Jsi zodpovědný za svou růži. Jsi zodpovědný za to, cos k sobě připoutal.“ Antoine de Saint-Exupéry

Klinika funguje v normálních ordinačních hodinách jako prvoliniová veterinární ordinace pro psy a kočky.

Pro ošetření v ordinačních hodinách použijte online objednání. V případě, že v online objednávkovém systému není volný termín, volejte +420 603 103 377.

Pohotovost zajišťuje veterinární lékař 24 hodinovou přítomností na klinice včetně péče o hospitalizované pacienty. Před příjezdem na pohotovost je nutné se ohlásit na tel. +420 603 103 377.

Klinika dále funguje jako referenční pracoviště pro specializované případy, kdy diagnostika a terapie probíhá u hospitalizovaných pacientů.

Pacienty ošetřujeme ambulantně, výjimečně lze domluvit návštěvu u pacienta.

Převozní služba

Převozní službu pro naše pacienty zajišťuje veterinární záchranná služba PetEmergency, tel: +420 778 011 112.

Tato služba zajišťuje hlavně převozy pacientů bez lékaře, výjimečně i výjezdy s lékařem.