Menu Zavřeno

Referenční pracoviště

Klinika funguje jako referenční pracoviště v oborech

 • Gynekologie a andrologie
 • Chirurgie a traumatologie
 • Dermatologie

Gynekologie a andrologie

 • Referenční pracoviště pro komplikované gynekologické a andrologické případy
 • Chirurgická kastrace samců i samic (koček, psů, fretek, drobných savců)
 • Dočasná hormonální kastrace zvířat
 • Potlačení říje u fen, koček a samic fretky
 • Diagnostika říje, stanovení optimálního dne ke krytí
 • Asistence při krytí, umělá inseminace
 • Diagnostika gravidity a patologických stavů, řešení komplikovaných případů
 • Asistence u komplikovaných porodů
 • Císařský řez
 • Neonatální péče

Chirurgie a ortopedie

 • Referenční pracoviště pro úrazy a akutní chirurgii
 • Předoperační vyšetření funkcí životně důležitých orgánových systémů
 • Anestesie přizpůsobena stáří a zdravotnímu stavu pacienta k minimalizaci možných rizik a komplikací
 • Operativní úkony s využitím umělé plicní ventilace i u velmi problematických pacientů (ASA IV)
 • Přístrojový monitoring životních funkcí pacienta v průběhu celého zákroku, dohled při probouzení
 • V indikovaných případech hospitalizace včetně pooperační intenzivní péče
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Rekonstrukční a poúrazová chirurgie
 • Vybrané ortopedické operace (LCC, fraktury-dráty, ploténky, luxace pately a další)

Dermatologie

 • Referenční pracoviště pro komplikované dermatologické
 • Parazitologické vyšetření (kožní a ušní svrab, demodikóza, cheylecie, vši, sametky)
 • Trichoskopické vyšetření (dermatofytóza, parazitozy)
 • Cytologické vyšetření (vyšetření obsahu pustul, tenkojehelná aspirační biopsie z nodulů, tumorů, mízních uzlin)
 • Bakteriologická a mykologická kultivace (stanovení původce a jeho citlivosti u hlubokých pyodermií a pyodermií nereagujících na léčbu) a následná antibiotická terapie na základě stanovení citlivosti mikroorganismů
 • Biopsie kůže (odběr vzorků na histologické vyšetření)
 • Biochemické a endokrinologické vyšetření
 • Léčba chronických a nehojících se ran
 • Chirurgická extirpace kožních tumorů a abscesů
 • Vyšetření a ošetření uší
 • Preventivní ošetření proti parazitům
 • Sestavení individuálního terapeutického plánu a péče o pacienta
 • Alergologická poradna

Diagnostika

 • Klinické vyšetření komplexní
 • Laboratorní diagnostika
 • Vyšetření krve (hematologie, biochemie, hormonální vyšetření, imunologické vyšetření, genetické testy)
 • Vyšetření moči: základní parametry, hustota, sediment, bakteriologie
 • Diagnostické i preventivní mikroskopické parazitologické vyšetření trusu (vyšetření směsného vzorku trusu (1., 3. a 5. den odebrat vzorek trusu a donést na vyšetření
 • Mikroskopické vyšetření kožních seškrabů
 • Kultivace při podezření na plísňová onemocnení
 • Cytologie, FNAP: punkce, stěry a odběru vzorků jejich mikroskopické posouzení
 • Histologické vyšetření včetně odběru vzorků při všech indikacích, interpretace nálezů
 • Mikrobiologická kultivace včetně stanovení citlivosti na antibiotika
 • Sonografické (USG) a RTG vyšetření
 • EKG
 • Endoskopie, bronchoskopie, rhinoskopie
 • Ve specifických případech konzultujeme s kolegy s příslušnou specializací

Hospitalizační péče

 • Hospitalizace s 24-hodinovým dozorem lékaře
 • Zajištění celodenního monitoringu a parenterálního podávání léků
 • Oddělená psí a kočičí hospitalizace

Endoskopie

 • Endoskopické vyšetření jícnu a žaludku
 • Bronchoskopické vyšetření
 • Kolonoskopie
 • Endoskopické řešení cizích těles v zažívacích a dýchacích cestách
 • Kompletní rhinoskopické vyšetření
 • Kompletní otoskopické vyšetření a ošetření včetně hlubokých laváží

Kardiologie

 • RTG vyšetření hrudníku
 • EKG
 • Ultrazvukové vyšetření srdce
 • Odběr a vyšetření vzorků z hrudního prostoru a dýchacích cest (cytologie, bakteriologická a mykologická kultivace)
 • Řešení akutních stavů (hemoperikard, srdeční selhání, edém plic …)

Stomatologie

 • Vyšetření dutiny ústní, posouzení kvality zubů a dásní
 • RTG dg. založení chybějících zubů
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • Povrchové ošetření zubů proti tvorbě zubního kamene
 • Extrakce mléčných i trvalých zubů
 • Chirurgické ošetření novotvarů
 • Fraktury čelistí a zubů
 • Oprava zubních kazů
 • Korekce zubů u malých hlodavců v inhalační anestezii
 • Zakroky probihaji v inhalacni narkoze
 • Možnost zhotovení intraorálniho rentgenu

Oftalmologie

 • Měření aktuální slzné produkce
 • Diagnostika glaukomu: měření nitroočního tlaku
 • Chirurgické korekce postavení víček: ektropia, entropia včetně kombinovaných vad postavení víčkového okraje
 • Poruchy postavení řasnatého okraje víčka: trichiasis, distichiasis, ektopické cilie
 • Získaná onemocnění víček: novotvary, poranění, ošetření ječného zrna
 • Třetí víčko: deformity chrupavky, prolaps slzné žlázy III.víčka, traumata, zkracující a korektivní procedury
 • Rohovka: rohovkové vředy, perforace, ošetření poraněné rohovky, cizí tělesa v rohovce,
 • Enukleace, eviscerace

Pravidelná preventivní péče

Antiparazitární program

 • ošetření proti vnitřním parazitům – odčervení (preventivní, terapeutické)
 • ošetření proti vnějším parazitům: blechy, klíšťata, svrab a jiní parazité – ve formě tablet, postřiků, spot-on, obojků a subkutánních injekcí

Preventivní vyšetření a programy

 • Preventivní seniorské programy
 • pravidelné vyšetřování stárnoucích psů a koček
 • vyšetření krve a moči,
 • RTG, USG, EKG
 • návrh léčebných opatření
 • Testy na felinní leukémii a virovou imunodeficienci koček
 • Zhotovení RTG-snímků na vyšetření dysplazie kloubů
 • Vystavování zdravotních potvrzení pro cestování, výstavy, svody
 • Vystavování europasů, čipování
 • Poradíme Vám ohledně správné péče o chrup, výživy, diet, vitamínových a jiných doplňkových preparátů