Menu Zavřeno

MVDr. Lubomír Hošek

Vedoucí lékař kliniky

Odborný veterinární lékař pro malá zvířata

Reprodukce a chirurgie malých zvířat

MVDr. Zlata Hošková, Ph. D.

Zástupce vedoucího kliniky

Dermatologie

Interní medicína

MVDr. Helena Místecká

Intenzivní a pooperační péče

Diagnostické laboratorní metody

Interní medicína

Anestezie a resuscitace

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Interní medicína

Infekční nemoci

Dermatologie

MVDr. Pavel Řepa

Kardiologie

Interní medicína

MVDr. Andrea Oklešťková, Ph.D.

Interní medicína

Zobrazovací metody

Intenzivní péče

MVDr. Natália Bogárová

Interní medicína

MVDr. Aneta Neugebauerová

Traumatologie

Intenzivní terapie

MVDr. Eva Lučanská

Interní medicína

MVDr. Michal Krupica

Chirurgie

Kardiologie

MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D.

Chirurgie

MVDr. Robert Novotný, Ph.D.

Chirurgie

Martina Ryslerová

Manažer kliniky

Michaela Sutterová

Sestra

Mgr. Sára Stalmachová

Sestra

Mgr. Soňa Baslerová

Sestra